.
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

Text/HTML

محدوده جغرافیایی

محله بریانک از نظر تقسیمات شهری در ناحیه 1 منطقه 10 شهرداری تهران واقع شده است که از سمت شمال به خیابان کمیل‌، از شرق به بزرگراه نواب‌، از جنوب به خیابان قزوین و از سوی غرب نیز به خیابان های دعوتی، خوش و محمود عرب منتهی می گردد. اصلی ترین شریان ارتباطی محله بزرگراه نواب صفوی می باشد که از طریق شریان های ارتباطی مهم محله یعنی خیابان های بریانک، صفدری و محبوب مجاز امکان ارتباط محله به این بزرگراه هموار می گردد.