.
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

Text/HTML

محله بریانک

جغرافیای محله:

محله بریانک در حال حاضر از شمال به خیابان کمیل، از جنوب به خیابان قزوین، از شرق به بزرگراه نواب و از غرب به خیابان دعوتی – خیابان خوش – خیابان محمود عرب منتهی می شود. این محله از شمال با محله سلسبیل جنوبی، از جنوب با محله بلورسازی )منطقه 71 (، از شرق با محله خرمشهر )منطقه 11 ( و از غرب با محله هفت چنار همسایه و همجوار است.

تاریخچه محله:
از نظر لغوی: بریانک مصغر بریان، مترادف بریان و بریانی، یا در مقام اراده اندکی از بره یا مرغ بریان بکار می رود. بِریانَک یکی از قدیمی ترین محله های تهران می باشد. این محله در قدیم جزء دهستان غار در بخش ری شهرستان تهران به حساب می آمد و یکصد نفر جمعیت داشته است ، ولی امروزه در قلب شهر تهران قرار دارد. آب آن از قنات و محصول آن غلات و صیفی و انگور است. علت نامگذاری این محله به بریانک این است که یکی از شاهان است.در حال حاضر این باغ به محل تفریحی و فضای سبز تبدیل شده است که مردم به صورت بافت جدید و سازمانی از آن استفاده م یکنند. از جمله باغ های آن می توان باغ های کمپانی را نام برد که هم اکنون به ساختمان تبدیل شده است.خیابان بریانک دارای دو قسمت شرقی و غربی بوده که پس از ایجاد بزرگراه نواب ارتباط یکپارچه آن قطع شده است . سنگ فرش این خیابان در زمان قدیم )حدوداً ۰۳ سال گذشته( توسط آلمان ها انجام گردیده که یکی از مقاومترین خیابانهای تهران از نظر تحمل وزن بسیار بالا در مورد تردد وسایل نقلیه
م یباشد ، بطوری که در هنگام حفر کانال جهت انجام لوله کشی گاز در دهه گذشته بیل مکانیکی دچار صدمه گردید .از جمله اماکن تفریحی و دیدنی این محل ، موزه حیات وحش -هفت چنار )که در حال حاضر بدلیل عدم رسیدگی تعدادی از چنارهای آن خشک شده ( است . قابل ذکر است این محله در ایام ماه دهه اول ماه محرم مخصوصاً تاسوعا و عاشورا پذیرای هزاران نفر می باشد. در این محل اقوام زیادی
مانند اراکی ها، خالد آبادی ها وتویسرکانی ها زندگی می کنند . از بوستان های معروف این محل می توان از بوستان هفت چنار، سبز، ۲۲ بهمن، نور، اعتماد، خانواده و ناظمی نام برد . خیابان های معروف محل نیز عبارتند از: گلستانی، حسام الدین، چهارراه رضایی، خیابان عرب و........... . یکی از بزرگ ترین مساجد و قدیمی ترین مسجد به نام مسجد المهدی )اعتماد(در این محل قرار دارد که در هنگام برپایی نماز مملو از جمعیت می گردد.

ابعاد محله:
مساحت کنونی محله بریانک 3.28 هکتار است و در ناحیه 1 شهرداری منطقه 01 تهران واقع شده است.

اطلاعات آماری محله:
طبق اطلاعات موجود ، جمعیت این محله 93733 نفر است که از این تعداد 04171 نفر ) معادل 18.05 درصد( را مردان و 99561 نفر )معادل 02.94 درصد( را زنان تشکیل می دهند. تعداد خانوار 9218 و بعد خانوار 1.4 است . تعداد خانوار به واحدهای مسکونی 59.1 می باشد. جمعیت شاغل 3108 نفر و جعیت بیکار 399 نفر تخمین زده می شود.

سطوح خدمات:
وسعت فضاي سبز محله 5 هكتار و وسعت فضاهاي خدماتي محله 8/ 1 هكتار است. کاربری های محله: از سطح محله ميزان 9/ 73 هكتار) 22 / 16 درصد(سطح كاربري منطقه را كاربري مسكوني تشكيل مي دهد.از کل سطح محله ، به ميزان 9/ 73 هكتار) معادل 22 / 16 درصد( متعلق به كاربري مسكوني است ، از اینرو بافت فشرده با قطعات زمين بسياركوچك در اين محله سطح قابل ملاحظه اي از محله را اشغال كرده است. فشردگي و تراكم شديد جمعيت در اين محله بارز است. مقايسه شاخص هاي محله با متوسط وضعيت در سطح شهر تهران حاكي از فرسودگي بافت مسكوني و نازل بودن كيفيت سكونت در اين محله است.

بیانیه سند توسعه محله:
کانون گردشگری،
فراغتی توام با اصالت و هویت مذهبی فرهنگی،
خانواده محور،
مسکونی امتزاج یافته فعالیتی و بهسازی و نوسازی
اهم مصوبات در سند توسعه محله:
ایجاد بازار روز ؛
رفع انسدادهای ترافیکی ؛
ایجاد بوستان ؛
گشادگی معابر مجاور نواب ؛
آزاد سازی ذخائر شهری جهت تامین سرانه ها .

معضلات و مشكلات محله :
دو ضعف اساسي محله عبارت است از :-1 تهديد جدی از بابت وجود بافت هاي فرسوده و بشدت فرسوده-2 كمبود سرانه هاي شهري .اگرسازمان مديريت شهري بتواند اين دو معضل و آسيب جدي را حل نمايد از نگاه راهبردی، قدم بسیار بزرگ و شایسته ای را برداشته شده است. نکته کلیدی و گلوگاه جدی دیگر برای ارتقاء وضعیت محله، اجرا و تکمیل طرح های موضعی و موضوعی منطقه و شناسایی، توافق و تملک املاک مناسب برای جبران کمبود سرانه های شهری است.

چشم انداز توسعه محله :
چشم انداز ، ترسیم دور نمايی از دستيابي به اهداف و برنامه های راهبردي در افق زماني معین است . بر اساس طرح جامع تهران ،طرح تفضيلي منطقه وچشم انداز توسعه شهر تهران ، منطقه ده و منابع و امكانات موجود ، از جمله محله بريانك به عنوان يكي از محلات ناحيه يك منطقه ده در افق چشم انداز پنج ساله،با آرمان رضايتمندي شهروندان ،ضمن تعادل بخشي نسبي به سرانه ها و بهبود نسبي تمامي معيار هاي ايمني، سكونت، فعاليت، فراغت، حركت، محيط زيست، مناظر و سيماي شهري، مكانيزاسیون خدمات و به كارگيري فناوري اطلاعات متناسب با ميانگين سطح تهران، يك محله مسكوني در حال نوسازي است كه رونق گردشگري فرهنگي مذهبي و فراغتي و بورس تجهيزات دندانپزشكي در امتداد بزرگراه نواب صفوي، از و يژگي هاي اصلي آن خواهد بود.در این محله بریانی می خورده و این محل به بریونک معروف شده