.
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

حدیث و سیره نبوی

حدیث و سیره نبوی

کانون حدیث و سیره نبوی

نام مسئول کانون: اعظم شادی

طرح مباحث حول محور ارتباط ناگسستنی قرآن و عترت، جلسات بحث، احادیث، تقریرات و سیره نبوی