.
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

مسئولین سابق

تحصیلات

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

کارشناسی

مدیر محله

مرتضی فرحزادی

1

کارشناسی

مدیر محله

بهناز حسینعلی زاده تکافو

2

دیپلم

رئیس هیات امنا

سید وهاب قاضی میر سعید

3